Vi har kapacitet och kunnande för att producera detaljer från de riktigt små upp till 200 mm i diameter.