CNC svarvning
På Åvalls arbetar vi med CNC svarvning, CNC-fräsning, skärande bearbetning och CNC-styrd automatsvarvning.

Vi på Åvalls har lång erfarenhet av CNC svarvning av både enklare detaljer och mer komplexa geometrier.

Vi arbetar med CNC svarvning, CNC- fräsning, skärande bearbetning och CNC-styrd automatsvarvning. I våra CNC svarvar kan vi bearbeta detaljer från 5mm upp till 250 mm. Vår maskinpark är väl utrustad och täcker ett brett spektrum av behov, allt från enklare detaljer till mer komplexa komponenter.

Kontakta oss för att veta mer om processen och hur vi kan hjälpa dig.